วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทานข้าวที่โรงอาหาร


เมื่อถึงเวลาทานอาหาร เราตำรวจอบรมสารวัตรรุ่น ๑๒๐ ศฝร.ภ.๘ เข้าแถวรับประทานอาหาร อาหารมื้อไหนๆ อร่อยทุกมื้อ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับมอบรางวัลและใบประกาศ


พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผบก.ภ.จว.พัทลุง ได้รับมอบรางวัลและใบประกาศ"ด้านการจับกุมยาเสพติด"จาก ผบช.ภ.๙