วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทานข้าวที่โรงอาหาร


เมื่อถึงเวลาทานอาหาร เราตำรวจอบรมสารวัตรรุ่น ๑๒๐ ศฝร.ภ.๘ เข้าแถวรับประทานอาหาร อาหารมื้อไหนๆ อร่อยทุกมื้อ